Win een meet & greet met Baba Yega

Wedstrijd

Win een meet & greet met Baba Yega

Wedstrijd

Bedankt voor je deelname!

We hebben je inschrijving goed ontvangen. Op 21 augustus krijgen de gelukkige winnaars een uitnodiging voor een ontmoeting met Baba Yega! De winnaars dienen hun aanwezigheid te bevestigen via email ten laatste op dinsdag 28 augustus, anders vervalt het recht van de winnaar op de prijs en zal er geen toegang gegeven worden tot de meet & greet.